Општина Медвеђа дигитализује своје културно наслеђе и традицију

Штампа

-

Нематеријално   културно   наслеђе   јесте оно  што  на  најбољи  могући  начин  рефлектује  национални  идентитет  као  нешто  јединствено  и  заједничко  за  једну  нацију, а  посебно је  атрактиван  елемент  културне  и  туристичке понуде  једне  земље. 

Министарство културе и информисања је у 2017. години расписало конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката везаних за очување традиције и културног наслеђа у Републици Србији.

Нематеријалну културну баштину могуће је разсврстати у категорије:

1. Усмена  предања  и  изражавања

2. Извођачке уметности

3. Друштвена пракса, обичаји, обреди и светковине и

4. Традиционални  занати

У области дигитализације културног наслеђа, по расписаном конкурсу од стране надлежног министарства, Општинској библиотеци општине Медвеђа: „Петар Петровић Његош“ одобрен је пројекат „Дигитализација завичајне грађе Горње Јабланице“, а вредност одобреног пројекта износи 505.000,00 динара.

У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и  коришћења нематеријалног наслеђа, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе, Туристичка организација општине Медвеђа је за нематеријално културно наслеђе код Министарства Културе и информисања Владе републике Србије конкурисала са два пројекта, за која су и одобрена средства.

Први пројекат је везан за дигитализацију традиционалних старих заната општине Медвеђа у укупној вредности од 300.000, дин. Пројекат има за циљ да препозна и истражи старе занате који су постојали, а који и данас постоје у општини Медвеђа и исте дигитализује у виду краткометражног документарног филма.

Други пројекат се зове „ Усмена традиција општине Медвеђа“ и везан је за истраживање и дигитализацију старих песама и здравица из народа. Циљ пројекта је да се отргне од заборава начин живљења старих предака и свега онога што ера модерног доба потискује и баца у заборав. Све песме које пројектни тим успе да сакупи, биће објављене у виду аудио записа и одштампане у књизи. Министарство је и овај пројекат подржало са 300.000,00 дин.

Координатор ових пројеката испред Туристичке организације општине Медвеђа је Милан Стевановић, који ће са својим пројектним тимом и стручним сарадницима у наредним месецима радити на истраживању и прикупљању материјала. Пројектне активности ће трајати до краја новембра месеца, а промоција пројеката се очекује за време одржавања културно-туристичке манифестације „Вече усмене традиције општине Медвеђа“ средином децембра месеца.