Значај укључивања младих са хендикепом „Свако има право да се бави спортом”

Штампа

-

Канцеларија за младе је у сарадњи са спортским савезом општине Медвеђа, организовала  радионицу на тему “Значај укључивања младих са хендикепом - Свако има право да се бави спортом”.

Радионица се односи на спречавање дискриминације и значај укључивања младих са хендикепом. Ово је само прва фаза, која се односи на упознавање и препознавање проблема, док је други део активности предвиђен да се одржи до краја ове године, а односи се на укључивање младих са хендикепом у спортске активности и догађаје.

Председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић поздравио је иницијативу да се млади са хендикепом у правом смислу интегришу у друштво. „Подстицање младих на бављење спортом и на друштвени активизам, допринеће јачању свести, стицању знања и изградњи ставова који су неопходни за прихватање различитости, одрживих стилова живота и здравог начина живота.

Имајући у виду основну циљну групу, ова радионица је директно усмерена на побољшање положаја и квалитета живота младих са инвалидитетом, кроз њихову укљученост у спортске активности.“

Предавач, специјални педагог дефектолог Ивана Милосављевић је истакла да је препознавање проблема први корак ка подршци, а инклузија је процес који не може одједном да се реши.

„Годинама нико за нас није знао, нити чуо“, поменула је Радмила Милојковић, мајка детета са аутизмом  и председник удружења „Срце за децу“. На територији општине Медвеђа има тридесет две особе којима је инклузија неопходна. Било је потребно да се формира удружење, да би права могла да се остварују. Појединац сам не може да се бори“, додаје Радмила.

Циљ радионице  је остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих из осетљивих група, кроз спортско-едукативне активности које промовишу и доприносе развоју спорта особа са инвалидитетом и друштвеном укључивању.