Непосредном погодбом општина Медвеђа купила бившу фабрику ICI

Штампа

-

На основу Одлуке поверилаца дужника ДП „Истраживачки центар за инвестиције и информатику“(ICI) у стечају, дата је сагласност да се продаја имовине обави путем непосредне погодбе.

Председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић је јуче у Београду, у присуству општинског правобраниоца Миодрага Трајковића, закључио купопродајни уговор са стечајном управницом ДП „Истраживачког центра за инвестиције и информтику“ из Новог Београда.

Општина Медвеђа је покретну и непокретну имовину бившег ДП „ICI“ откупила у укупном износу од 2.500.000 динара.

Предметна имовина налази се у центру насеља Леце, непосредно поред асфалтираног пута који повезује насеље са магистралним путем Лесковац-Медвеђа. Некретнине стечајног дужника које је општина Медвеђа откупила путем непосредне погодбе су: зграда фабрике за производњу електричних машина и апарата површине основе 439 м2, и грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, укупне површине 11а 75м 2 .

По речима председника општине Медвеђа, за непокретност у Лецу већ се јавио заинтересовани инвеститор који би покренуо производњу паметних табли и дисплеја.