print_grb.gif
Документа за преузимање
Overview Search Downloads
Overview
Number of Categories: 14
План интегритета Files: 2
Обједињена процедура издавања грађевинских дозвола Files: 31
Обрасци општинских служби Subcategories: 1 Files: 43
Локални антикорупцијски план Subcategories: 5 Files: 17
Скупштина општине Медвеђа Subcategories: 5 Files: 60
Плански документи општине Медвеђа Subcategories: 8 Files: 14
Допуна документација ЈН бр.14/2020 Files: 4
Правилник о организацији и систематизацији радних места Files: 1
Статут општине Медвеђа Files: 2
Инспекцијске службе Subcategories: 13 Files: 45
Информатор о раду Files: 1
План примене превентивних мера Files: 1
Решења о постављању привременог заступника у поступку експропријације непокретности ради изградње улице код Полицијске станице у Медвеђи Files: 16
Остали документи Subcategories: 3 Files: 19