Канцеларија за ЛЕР

Shtyp

-

kler-logoКанцеларија за локални економски развој општине Медвеђа основана је 03. Децембра 2008. Године у оквиру одељења за финанције, привреду и приватно предузетништво Општинске Управе општине Медвеђа.

Канцеларија је формирана у сарадњи Општине Медвеђа и УСАИД-а, кроз МЕГА Програм као инструмент за економско унапређење и опоравак општине Медвеђа.

 

Канцеларија за ЛЕР <=> општинска управа

 

Slika_kler

 

Стратешка визија

Као модерна општина интегрисана у Европске токове, Медвеђа ће:

 • Постати један од лидера у призводњи здраве хране са препознатљивим брендовима;
 • Едукацијом, удруживањем и стимулативним мерама за развој сеоских пољопривредних газдинстава и производње, упослити постојеће прерађивачке капацитете и стимулисати развој нових;
 • Кроз институционално повезивање и развијање приватно - јавног партнерства, обезбедићемо подстицајне мере у циљу стварања позитивне пословне климе;

 Функције Канцеларије ЛЕР

 • Остварује сарадњу са надлежним органима на републичком нивоу (Влада Републике Србије, министарства, агенције, Привредна комора, Национална служба за запошљавање, итд).
 • Предлаже Скупштини општине и председнику Општине подстицајне мере за оснивање нових предузећа и привлачење директних страних и домаћих  инвестиција на територији општине.
 • Покреће иницијативу за израду, измене или допуне урбанистичких планских аката у циљу стварања услова за локални економски развој.

 Мрежа контаката

 

Slika_kler1

 

Пројекти на којима ради канцеларија за ЛЕР:

1. Развој пољопривреде и села

 • Подизање нивоа стручности пољопривредних произвођача кроз редовно информисање и едукацију
 • Стварање услова за профитабилну и тржишно усмерену производњу, кроз укрупњавање поседа и специјализацију у производњи, због унапређења конкурентности, подизања нивоа продуктивности и смањења трошкова

2. Развој предузетништва и малих и средњих предузећа

 • Припрема и спровођење пројеката приватно - јавног партнерства, у циљу успостављања ефикасне комуникације и дугорочне сарадње између локалне пословне заједнице и општине
 • Боље организовање и сарадња са пословном заједницом у Медвеђи

3. Привлачење инвестиција

 • Припрема одговарајућих локација, зграда и инфраструктуре за развој постојећих бизниса и привлачење инвестиција
 • Константно унапређење квалификација и способности локалне радне снаге и прилагођење потребама страних и локалних инвеститора
 • Успостављање повољног пословног окружења, кроз унапређење функционисања и ефикасност локалне самоуправе
 • Припрема маркетиншке стратегије и промоција општине у Србији и региону, у циљу привлачења инвестиција, кредита и донација

Контакт:

Тел: +381 16 891 257, +381 16 891 138, Факс: +381 16 891 106,

Е-пошта: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa

 

ДЕЈАН СИМИЋ. Шеф shef i zyres
Tel: +381 16 891 257, Моб: +381 64 863 8082 Факс: +381 16 891 106,
Е-posta: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa

МАРИНА РАДЕНКОВИЋ, Кооrdinator për marketing
Tel: +381 16 891 257, Моб: +381 64 863 8042 Факс: +381 16 891 106,
Е-пошта: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa