У току је Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије за период од 2021 до 2035. године

Штампа

-

uvidnpprs

 

Увид и преузимање комплетног садржаја можете обавити на zipлинку.