HOT Business - шаблон joomla Книги
 • Ћирилица
 • Shqip

pitajte predsedika

logo-informator

ozakonjenje baner

logo-objedinjena-prcedura

logo virtuelni maticar

 evrtic

 ologo

javne nabavke

logo-zahtev-informacije

baner pitanja i odgovori

Инвестирајте у Медвеђу

Пријавите комунални проблем

dokumenta-publikacije

biracki spisak

Архива текстова

Огласи и обавештења

ПДФ Штампа Ел. пошта

-

 18. новембар 2021. год

 

Комисија за избор корисника помоћи у пакетима хране/огреву/новчаној помоћи

за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Медвеђа објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица који се налазе на територији Општине Медвеђа,

да у року од 15 дана поднесу захтев за доделу новчане помоћи 

 

docxТекст jавног позива

 

 


 

27. септембар 2021. год

Начелник општинске управе општине Медвеђа

расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за ангажовање реализатора програма обука за спровођење Посебног програма стручног усавршавања у Општинској управи општине Медвеђа за 2021. годину

 

pdfТекст интерног конкурса

pdfОбразац модела плана обуке

pdfУпутство - Модел плана обуке

pdfУпутство - Заједнички модел плана обуке

 


 

15. септембар 2021. год

 

Општинско веће општине Медвеђа на 56. седници одржаној дана 6.септембра 2021.године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама

и стамбеним зградама на територији општине Медвеђа за 2021. годину

 

Текст конкурса 

Текст конкурса - Албански

 Правилник

Пријава за породичне куће, станове

Пријава за стамбене заједнице 

 


14. септембар 2021. год

 

Општинско веће општине Медвеђа на 56. седници одржаној дана 06. септембра 2021 објављује

П О Н О В Љ Е Н И
Ј  А  В  Н  И        О   Г   Л   А   С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ТИПСКИХ ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА –    ТУРИСТИЧКИХ КУЋИЦА

 

Текст огласа

 


13. септембар 2021. год

 

Комисија за избор корисника помоћи у пакетима хране/огреву/новчаној помоћи

за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Медвеђа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ – ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

избеглим и интерно расељеним лицима који се налазе на територији Општине Медвеђа, да у року од 15 дана поднесу захтев за доделу огрева.

 

Текст позива

Образац захтева

 


11. август 2021. год

Општинска управа општине Медвеђа
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време.

 

Текст конкурса Образац Изјаве Обавештење Текст конкурса на Албанском

 


 

  05. јул 2021. год

Председник општине Медвеђа
 
расписује
 
КОНКУРС
 
за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике
 
и политике руралног развоја општине Медвеђа у 2021. години.
 
 
 Текст конкурса можете преузети на Српском и Албанском језику.

 


 

 07. јун 2021. год

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 
расписује
 
КОНКУРС
 
за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у
 
2021. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа
 
 
 Текст, све потребне смернице и обрасце можете преузети на следећем линку.

 


 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                           

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам-област заштите животне средине

Број: 04-1-501-7/2021

Дана: 28.04.2021.године

Медвеђа

 

Одељење за урбанизам општине Медвеђа надлежно за  заштиту животне средине   је спровело поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА  „Водозахватна грађевина са водном комором за захват воде из реке Јабланице за потребе флотације рудника Леце“,чија реализација се планира на кат.парц.бр.3426, 3427 и 3435 (река) КО Газдаре, на  територији општине Медвеђа. Носилац пројекта је Концерн Фармаком М.Б.Шабац-Рудник Леце д.о.о Шабац-у стечају, улица Хајдук Вељкова бб,Шабац.

У спроведеном поступку је донето решење да је за предметни Пројекат потребна израда Студије о процени утицаја  на  животну средину. Донето решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које jе обавезна процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 114/08), Донетим Решењем одређен је обим и садржај Студије.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама општинске управе општине Медвеђа, у канцеларији бр.11, ул.Краља Милана  48., у периоду од 5.-15.05.2021.године, у времену од 12-14 часова, као и на званичној интернет страници општине Медвеђа www.medvedja.org.rs.

Представници заинтересоване јавности  могу   изјавити  жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 29.став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, бр. 135/04 и 36/09).

             

                                                                                                     

Референт ЗЖС

 Јадранка Ћирић                                                                         

                                                                                                  НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

                                                                                                Иван Костић, дипл.правник

 

 docРешење

 


 26. март 2021. год

Општинско веће општине Медвеђа на 45. седници одржаној дана 21. и 23 2020.године упућује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за ЈАВНУ РАСПРАВУ

 

поводом Нацрта Стратегије за унапређење предшколског

 васпитања и образовања општине Медвеђа за период 2021-2025.године

 

Позив и план јавне расправе.

 


 

 22. март 2021. год

Општинско веће  општине Медвеђа на 44.седници одржаној дана 16.марта 2021. године, расписује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

 

  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

 

Текс конкурса и пратећи обрасци

Решење о образовању комисије

Одлука о додели средстава

 

 


  12. март 2021.год

 Општинска управа општине Медвеђа,  расписује:

 

K О Н К У Р С

 

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2021. години

 

Текст конкурса и пратећи обрасци

Решење о именовању комисије

Решење о додели средстава

 


  25. август 2020.год

Служба Координационог тела

расписује

КОНКУРС

за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2020. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

 

Текст конкурса и потребни обрасци


 14. август 2020.год

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ТИПСКИХ ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА –    ТУРИСТИЧКИХ КУЋИЦА

            ИЗДАЈУ СЕ у закуп јавним надметањем продајни објекти - туристичке кућице у јавној својини општине Медвеђа, тип кућица " Брвнара ", површине од 3,75м²,  димензија 1,50м Х 2,50м, и то:

           

 1.             1. На локацији бр. 3 - к.п.бр. 139 у КО Сијаринска бања са десне стране пешачке стазе од "  Гејзера ";
 2.             2. На локацији бр. 11 - к.п.бр. 417 у КО Сијаринска бања код ватерполо базена.

            Продајни објекти-туристичке кућице, дају се у закуп на период од годину дана.

            Продајни објекти се дају у закуп ради обављање продајне делатности, у складу са наменом типског продајног објекта-туристичке кућице.

Јавни оглас - расписивање

Јавни оглас - спровођење

 


 16. јун 2020.год

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА МЕДВЕЂА 
 
Расписују 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ.
 
 
 
 

 

10. јун 2020.год

Општинско веће општине Медвеђа,  расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО И МАЛИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 - „De minimis“  ДРЖАВНА ПОМОЋ -

 

Текст конкурса

Захтев са бизнис планом

Изјава о истинитости пријављених података

Изјава о прихватању услова за доделу средстава

Изјава о старости машине или опреме

Изјава о повезаним лицима

Изјава о раније примљеној државној помоћи 

Изјава ЗУП

Одлука о додели помоћи

 


 

21. мај 2020.год

Председник општине Медвеђа,  расписује:

 О Г Л А С

 за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Медвеђа.

 Текст огласа

Српски

Албански

 


 

15. мај 2020.год

Општинска управа општине Медвеђа,  расписује:

 

 K О Н К У Р С

 

 за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2020. години

 

 

 Текст конкурса

Спрски

Албански

Образац бр.1 - Пријава

Образац бр. 1.2 - Буџет

Решење о додели средстава

 


Листа донетих уредби везаних за државну помоћ

 

1.

 

На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

 

Влада доноси

 

УРЕДБУ

 

о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19

 

"Службени гласник РС", број 54 од 10. априла 2020.

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/54/4

 

 

2. 

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

 

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

 

УРЕДБУ

 

о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

 

"Службени гласник РС", бр. 54 од 10. априла 2020, 57 од 16. априла 2020.

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/54/6/reg

 

 

3.

 

На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

 

Влада доноси

 

УРЕДБУ

 

о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19

 

"Службени гласник РС", број 54 од 10. априла 2020.

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/54/5/reg

 

 


03.април 2020. год.

Одељење за урбанизам -  област заштите животне средине

поступајући по захтеву "ВИП" Београд за пројекар "Реконструисана базна станица"

доноси следеће:

Обавештење

Решење

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Општинска управа општине Медвеђа

Одељење за урбанизам-област заштите животне средине

Број: 04-1-501-1/2020

Дана: 11.03.2020.године

Медвеђа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Одељење за урбанизам општине Медвеђа надлежно за  заштиту животне средине обавештава јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину затеченог стања ПРОЈЕКТА Реконструисане  радио- базне станице мобилне телефоније „NI4316_01 LE_Medvedja _Centar“, чија реализација је изведена  на кат.парц.бр.60 KO Meдвеђа,ул.Краља Милана 61, на кровној тераси стамбене зграде, на територији општине Медвеђа. Носилац пројекта је VIP MOBILE DOO  BEOGRAD.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носица пројекта, може се извршити у просторијама општинске управе општине Медвеђа, у канцеларији бр.11, у  ул.Краља Милана  бр.48 у периоду од 12.03.-23.03.2020. године , у времену од 12-14 часова.

Молимо Вас да у року од 10 дана од дана оглашавања, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом надлежном органу.

                                                                                                     

                                                                                                     

Референт ЗЖС

Ћирић Јадранка                                                                          

                                                                                                  НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА   

                                                                                                Иван Костић, дипл.правник

 


  26. март 2020. год

Одељење за урбанизам -  област заштите животне средине

поступајући по захтеву "Теленор" Београд за пројекар "Реконструисана базна станица"

доноси следеће:

docОбавештење

docРешење 

 

 


09. март 2020. год

Општинска управа општине Медвеђа,  расписује:

 K О Н К У Р С

 за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2020. години

Текст конкурса

Српски

Албански

Образац бр.1 - Пријава

Образац бр.2 - Буџет

 

Општинска управа општине Медвеђа,  доноси:

 О Д Л У К У

 o поништењу конкурса за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2020. години

Текст одлуке

Српски

 Албански

 


 

 

MDS00496

 


 

OБAВEШTEЊE O OБРAДИ ПOДATAКA O ЛИЧНOСTИ

У склaду сa Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти  (''Службени гласник РС'', бр.87/2018)  oвим путeм Вaс oбaвeштaвaмo о слeдeћим инфoрмaциjaмa, a у вeзи сa oбрaдoм пoдaтaкa o личнoсти кojи сe oднoсe нa Вaс (у дaљeм тeксту: Лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe) oд стрaнe Општинске управе општине Медвеђа:

Рукoвaлaц пoдaтaкa

Општина Медвеђа

Општинска упава општине Медвеђа,

ул.Краља Милана 48, 16240 Медеђа

Тел: 016 891 138

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Имeнoвaнo лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти

Општинска управа општине Медвеђа је имeнoвaлa лицe зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти кojeм сe мoжeтe oбрaтити сa свим питaњимa и зaхтeвимa у вeзи сa oбрaдoм Вaших пoдaтaкa o личнoсти нa слeдeће aдрeсe:

Eмaил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Тел.016 891 907

Пoштa: ул.Краља Милана 48, 16240 Медвеђа

Сaдржaj прaвa

Кoja су прaвa лицa чиjи сe пoдaци oбрaђуjу?

Прaвa физичкoг лицa из Зaкoнa o зaштити пoдaтaкa o личнoсти су:

Прaвo нa приступ;– свaкo физичкo лицe имa прaвo дa oд рукoвaoцa зaхтeвa инфoрмaциjу дa ли oбрaђуje пoдaткe o њeму, кoje и у кojу сврху, приступ тим пoдaцимa, прeдвиђeни рoк чувaњa, кoпиjу тих пoдaтaкa aли и инфoрмaциjу o свим oстaлим питaњимa из члaнa 26. Зaкoнa. Прaвo нa приступ мoжe бити oгрaничeнo, у цeлини или дeлимичнo, у мeри и трajaњу кoje je нeoпхoднo и срaзмeрнo у дeмoкрaтскoм друштву из рaзлoгa кojи су прeдвиђeни члaнoм 28.

Прaвo нa испрaвку и дoпуну – лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe имa прaвo дa зaхтeвa испрaвку њeгoвих нeтaчних пoдaтaкa o личнoсти бeз нeпoтрeбнoг oдлaгaњa. Укoликo су пoдaци нeпoтпуни, лицe имa прaвo дa свoje пoдaткe дoпуни крoз дaвaњe дoдaтнe изjaвe нa oснoву члaнa 29 Зaкoнa.

Прaвo нa брисaњe-  свaкo лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe имa прaвo дa сe њeгoви пoдaци o личнoсти избришу oд стрaнe рукoвaoцa кaдa вишe нису нeoпхoдни зa oствaривaњe сврхe збoг кoje су прикупљeни или нa други нaчин oбрaђивaни, aкo je лицe oпoзвaлo пристaнaк нa oснoву кoгa сe oбрaдa вршилa или je пoднeлo пригoвoр нa oбрaду, aкo су пoдaци нeзaкoнитo oбрaђивaни, aкo брисaњe прeдстaвљa извршeњe зaкoнскe oбaвeзe рукoвaoцa или aкo су пoдaци o личнoсти прeтхoднo прикупљeни у вeзи сa кoришћeњeм услугa инфoрмaциoнoг друштвa из члaнa 16 стaв 1 Зaкoнa. Зaхтeв зa брисaњe сe пoднoси рукoвaoцу.

Прaвo нa oгрaничeњe oбрaдe- лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe имa прaвo дa oд рукoвaoцa зaхтeвa дa сe oбрaдa њeгoвих пoдaтaкa o личнoсти oгрaничи у случajeвимa кojи су прeдвиђeни члaнoм 31 Зaкoнa.

Прaвo нa прeнoсивoст пoдaтaкa-укoликo су зajeднo испуњeни услoви из члaнa 36 Зaкoнa, лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe имa прaвo дa прeтхoднo дoстaвњeнe пoдaткe прими у структурисaнoм oблику oд рукoвaoцa кao и дa их, бeз њeгoвoг oмeтaњa, прeнeсe другoм рукoвaoцу.

Прaвo нa прeкид oбрaдe (пригoвoр)- лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe имa прaвo дa oд рукoвaoцa ,у виду пригoвoрa нa oбрaду, зaхтeвa прeкид oбрaдe кoja сe врши у склaду сa чл.12 ст.1 тaч. 6 Зaкoнa, укључуjући и прoфилисaњe кoje сe зaснивa нa тим oдрeдбaмa. Укoликo рукoвaлaц ниje прeдoчиo дa пoстoje зaкoнски рaзлoзи зa oбрaду кojи прeтeжу нaд интeрeсимa, прaвимa или слoбoдaмa лицa нa кoje сe пoдaци oднoсe или су у вeзи сa пoднoшeњeм, oствaривaњeм или oдбрaнoм прaвнoг зaхтeвa, бићe дужaн дa прeкинe зa oбрaдoм пoдaтaкa o лицу кoje je пoднeлo пригoвoр.

Прaвo прoтив oдлучивaњa искључивo нa oснoву aутoмaтизoвaнe oбрaдe- нa лицe, чиjи сe лични пoдaци oбрaђуjу, нeћe сe примeњивaти oдлукa дoнeтa искључивo нa oснoву aутoмaтизoвaнe oбрaдe, укључуjући и прoфилисaнe, укoликo тa oдлукa знaчajнo утичe нa њeгoв пoлoжaj или прoизвoди прaвнe пoслeдицe пo лицe. Изузeци oд oвoг прaвилa су прeдвиђeни чл. 38, ст. 2, тaч.1, 2 и 3 Зaкoнa.

-Кaкo зaхтeвaти oствaривaњe прaвa у вeзи oбрaдe пoдaтaкa o личнoсти?

Зaхтeв зa приступ, испрaвку и дoпуну, брисaњe, oгрaничeњe oбрaдe, прeнoсивoст пoдaтaкa, прeкид oбрaдe кao и нeпримeњивaњe oдлукe дoнeсeнe нa oснoву aутoмaтизoвaнe oбрaдe. лицe чиjи сe пoдaци oбрaђуjу пoднoси рукoвaoцу. Укoликo рукoвaлaц, у склaду сa чл. 21 ст. 3 Зaкoнa, oпрaвдaнo пoсумњa у идeнтитeт лицa кoje je пoднeлo зaхтeв, мoжe oд лицa зaхтeвaти дoстaвљaњe дoдaтних инфoрмaциja нeoпхoдних зa пoтврду идeнтитeтa, у склaду сa чл.5 ст.1 тaч.3 Зaкoнa.

Рукoвaлaц je дужaн дa дoстaви кoпиjу пoдaтaкa кoje oбрaђуje лицу нa кoje сe пoдaци oднoсe нa њeгoв зaхтeв. Aкo je зaхтeв зa кoпиjу дoстaвљeн eлeктрoнским путeм, инфoрмaциje сe дoстaвљajу у уoбичajeнo кoришћeнoм eлeктрoнскoм oблику, oсим aкo je лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe зaхтeвaлo другaчиje дoстaвљaњe. Укoликo лицe лицe нa кoje сe пoдaци oднoсe зaхтeвa изрaду дoдaтних кoпиja, Рукoвaлaц мoжe дa зaхтeвa нaкнaду нужних трoшкoвa зa истe.

-Кaдa сe пoднoси притужбa Пoвeрeнику?

Aкo рукoвaлaц нe пoступи пo зaхтeву лицa нa кoje сe пoдaци oднoсe дужaн je дa o рaзлoзимa зa нeпoступaњe oбaвeсти тo лицe бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, кao и o прaву нa пoднoшeњe притужбe Пoвeрeнику, oднoснo тужбe суду.

 

222 Page 1

222 Page 2

111 Page 1

111 Page 2

12. јун 2019. год

Конкурс зa доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава

за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања

помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години.

 

На основу Закључка Владе Републике Србије о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години 05 број: 401-4732/2019 од 16. маја 2019. године, в. д. директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина 2, (у даљем тексту:Служба Координационог тела),

расписује

К О Н К У Р С
зa доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава за подстицање програма и пројеката удружења регистрованих на територији Републике Србије, којa доставе предлоге пројеката Служби Координационог тела. Служба Координационог тела подржава пројекте удружења који одговарају једној или више понуђених тема:

 1. Интеркултурализам –  Стварање климе сарадње и разумевања свих заједница које живе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи;
 2. Промовисања ЕУ вредности и процеса прикључивања Републике Србије Европској унији;
 3. Подстицање пројеката у областима културе (позоришта, филма, књижевности, литерарних радионица, ликовне уметности и сл);
 4. Подстицање омладинског активизма, реализације омладинских пројеката и укључивање младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи у друштвене токове на регионалном, локалном и националном нивоу;
 5. Подстицање пројеката који имају за циљ спречавање дискриминације;
 6. Подстицање образовања становништва укључујући и неформално образовање;
 7. Зближавање младих из Прешева, Бујановца и Медвеђе са вршњацима из других делова Републике Србије;
 8. Сарадња и повезивање удружења  из Прешева, Бујановца и Медвеђе;
 9. Побољшање услова живота и интеграције у друштво лица осетљивих друштвених група;
 10. Програми и пројекти на тему екологије и заштите животне средине.

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су регистрована по Закону о удружењима Републике Србије, која постоје и послују најмање 2 године, која су уписана у регистар надлежног органа, која своје статутарне циљеве остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу и која доставе предлог пројекта Служби Координационог тела на основу овог конкурса и задатог обрасца за писање предлога пројeкта, у складу са прецизираним смерницама за подносиоце предлога пројеката.

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 16/18) за спровођење овог поступка биће образована Конкурсна комисија у чијем саставу су представници општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, представник Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, представници Службе Координационог тела.

Средства за програме и пројекте по овом програму, које реализује Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту Служба Координационог тела), предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број  95/18), у члану 8. став 2. у оквиру раздела 3 Глава 3.12 Функција 110, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.

Oвим конкурсом биће распоређено 2.500.000,00 динара.

Максималан износ за који организација може да конкурише је 350.000,00 динара.

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:

 1. Јасно описан циљ и предуслови реализације пројекта – 0 - 15 бодова
 2. Усклађеност предлога пројекта са циљевима конкурса – 0 – 15 бодова
 3. Јасно описане активности пројекта – 0 – 10 бодова
 4. Јасно састављен предлог пројекта – 0 - 10 бодова
 5. Јасно описани могући ризици и мере за њихово превазилажење – 0 - 10 бодова
 6. Јасно описане циљне групе – 0 - 5 бодова
 7. Јасно описани, конкретни и мерљиви резултати пројекта – 0 – 10 бодова
 8. Број учесника – 0 – 10 бодова
 9. Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта – 0 – 5 бодова
 10. Капацитети (технички и људски) подносиоца пројекaта за реализацију пројектних активности – 0 – 10 бодова

Сваком предлогу пројекта комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката.

Подносиоцима пријава средства неће бити додељена уколико су:

 1. пред банкротом, ако је рачун организације у блокади, у стечају или у ликвидацији;
 2. осуђивана за непрофесионално понашање и уколико је против њих донета правоснажна пресуда у последње 2 године;
 3. предали предлог пројекта и пратећу пројектну документацију по истеку рока назначеног у конкурсу;
 4. предали предлог пројекта на погрешном обрасцу;
 5. предали ручно попуњен образац;
 6. предали непотписан и непечатиран предлог пројекта;
 7. нису доставиле документацију назначену у тексту конкурса и смерницама;
 8. нису уписана у регистар надлежног органа и своје статутарне циљеве не остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу;
 9. послали предлог пројекта који тематски не одговара условима конкурса;
 10. којима је истекао рок за реализацију пројекта а нису доставили извештаје о реализацији пројекта (уколико су већ реализовали пројекат који је финансирала Служба Координационог тела).

Пријаву на конкурс чине:

(а) Основна документација:

 • Комплетно попуњен, потписан и печатиран образац предлога пројекта (не сме бити попуњен ручно);
 • Образац буџета пројекта, потписан и печатиран (не сме бити попуњен ручно);
 • Фотокопија оснивачког акта (одлуке, уговора и сл) и Статута подносиоца пријаве;
 • Фотокопија оснивачког акта и статута сваког партнера на пројекту (уколико постоји);
 • Биланс стања, односно финансијски извештај организације, који потписује и печатира одговорно лице за 2018. годину;
 • Биланс успеха који потписује и печатира одговорно лице за 2018. годину;
 • Биографије предложеног пројектног тима;
 • ПИБ и матични број сваке партнерске организације (уколико постоји);
 • Изјава подносиоца пројекта да ће додељена средства бити наменски утрошена -потписана и печатирана (скенирана или копирана изјава подносиоца неће бити прихваћена);
 • Изјава сваког партнера на пројекту (уколико партнер постоји) потписана и печатирана (скенирана и копирана изјава неће бити прихваћена);
 • Меморандум о сарадњи између носиоца пројекта и партнера (уколико постоји партнер на пројекту), копиран или скениран меморандум неће бити прихваћен.

(б) Обавезна пратећа документација :

 • Изјава о непостојању сукоба интереса;
 • Изјава о непостојању сукоба интереса сваке партнерске организације (уколико постоји партнерство);
 • Изјава да средства за реализацију одобреног програма нису обезбеђена на други начин;
 • Интерни акт о антикорупцијској политици.

Пријава мора садржати основну и обавезну пратећу документацију. Пријава у којој недостаје основна документација биће сматрана непотпуном и као таква неће бити бодована.

Подносиоци пријава предлоге пројеката попуњавају на српском језику. Пријаве у којима је документација написана руком неће бити разматране. Неће бити разматрани ни предлози пројеката написани на погрешном обрасцу.

Удружење може да конкурише са највише једним предлогом пројекта.

Подносиоци пријава могу да реализују пројекат са партнерским организацијама, о чему су дужни да доставе потписану и печатирану изјаву, како је предвиђено текстом конкурса. Партнери подносиоца пријаве могу да учествују у писању и реализацији пројекта и у трошковима реализације пројекта. Подносилац пројекта и партнер на пројекту закључују меморандум о сарадњи који достављају Служби Координационог тела са осталом конкурсном документацијом. Подносилац пријаве је водећа организација која, у случају одабира пројекта, потписује уговор са Службом Координационог тела.

Пројекти који неће бити финансирани:

 1. Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;
 2. Стипендије за студирање или обуку;
 3. Ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација у току или чије је извођење окончано;
 4. Пројекти институција и организација које нису регистроване као удружење;
 5. Пројекти који доносе профит;
 6. Пројекти који својим садржајем  подстичу насиље;
 7. Пројекти религијског садржаја;
 8. Пројекти медијских кућа;
 9. Пројекти спортских организација и шаховских клубова;
 10. Избори за мис, модне ревије и сличне активности.

Приоритет ће имати пројекти:

 1. Који промовишу интеркултуралност;
 2. Који промовишу ЕУ вредности и процесе прикључивања Републике Србије Европској унији;
 3. Који имају обезбеђено суфинасирање и чија ће се реализација спроводити кроз партнерство са другим удружењима, локалним самоуправама, међународоним организацијама, приватним сектором;
 4. Који обухватају већи број корисника;
 5. Који су усмерени на пројекте оснаживања улоге младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи;
 6. Пројекти који ће дати конкретне, видљиве и мерљиве резултате;
 7. Који подстичу развој различитих културних израза.

Трајање пројекта може бити максимално до 20.12.2019.

Под трошковима који се сматрају прихватљивим овај конкурс подразумева:

 • Да буду неопходни за реализацију пројекта и пројектних активности;
 • Да буду стварни трошкови подносиоца пријаве, односно партнерске организације током реализације пројекта, буду проверљиви и документовани оригиналном документацијом;
 • Да буду усмерени на хонораре лица ангажованих на реализацији пројекта (трошкови хонорара не смеју да премашују 25 % од укупног буџета пројекта);
 • Да буду усмерени на остваривање активности предвиђених предлогом пројекта;

Трошкови се морају евидентирати на рачунима који гласе на корисника средстава и који су предвиђени буџетом пројекта.

Важна напомена: приликом састављања буџета пројекта организација је дужна да урачуна трошкове обавезне ревизије који не смеју да износе више од 3 (три) процента укупног буџета.

Под трошковима који се сматрају неприхватљивим за овај конкурс подразумева:

 • трошкови плата стално запослених;
 • покривање губитака или дуговања;
 • пристигле пасивне камате;
 • куповина земље или зграда;
 • плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације једног пројекта;
 • дневнице (по потреби укључити их у предвиђене накнаде за обављање предвиђеног посла);
 • појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима;
 • појединачне стипендије за студије или курсеве;
 • чланарине;
 • коришћење службеног возила за свакодневни посао током трајања пројекта;
 • плаћање услуге превоза такси возилом где постоји јавни градски и међуградски превоз;
 • куповина музичке, компјутерске и друге опреме (рачунари, фотоапарати, штампачи, мали електрични уређаји, тастатуре, меморије и др.);
 • куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа и других психоактивних супстанци;
 • узимање у закуп телефонских бројева и опреме од другог лица;
 • хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене осим уколико су у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • трошкови који нису у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • ставке које се већ финансирају из других извора.

Пројекти се морају реализовати на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа подржава пројекте који уводе нове и креативне методологије и приступе.

Конкурс је јаван и објављује се на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs. и на порталу e-Uprava.

Конкурсна документација и смернице за подносиоце предлога пројеката биће доступни на интернет страници Координационог тела, на адреси www.kt.gov.rs и на порталу e-Uprava.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног времена (печат поште), без обзира на датум приспећа или предата Служби Координационог тела у Београду до истека поменутог рока.

Пријава која не садржи документацију која је прописана овим конкурсом сматра се непотпуном.

Списак одобрених пројеката биће објављен на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs. и на порталу e-Uprava.

Конкурсна комисија ће утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката у року до 60 дана, од дана истека рока за подношење пријава. Одлука о избору предлога пројекaта који ће бити финасирани из опредељених средстава биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношења приговора. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања листе. Сви подносиоци пријава имају право на подношење приговора у року од 8 дана од дана објављивања листе о избору предлога пројеката. Одлуку о приговору доноси надлежни орган у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Сви подносиоци предлога пројеката којима се одобри коришћење средстава, након предлога комисије и одлуке в. д. директорке о додели средстава, биће у обавези да потпишу уговор са Службом Координационог тела којим ће бити прецизно утврђена права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализације пројекта и начин извештавања о утрошеним средствима.

Пријавa на конкурс се доставља у запечаћеној коверти. Доставља се један потписан и печатиран оригинал и једна копија свих докумената. Пријаве за конкурс доставити поштом или лично на адресу Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, најкасније до 28јуна 2019. На коверти обавезно написати назив подносиоца пријаве, адресу подносиоца пријаве и назив пројекта са напоменом:

ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Пријаве послате факсом, скениране или електронском поштом неће бити разматране. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

За сва додатна питања заинтересовани могу да се обрате електронском поштом на адресе:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

РОК ЗА ПРИЈАВУ: НАЈКАСНИЈЕ ДО 28. ЈУНА 2019.

Документа за преузимање налазе се на: КТ Конкурс

 
 
Scan Page 1 
Scan Page 2
Scan Page 3
Scan Page 4

03. април 2019.год
  Општинско веће општине Медвеђа расписује:

K О Н К У Р С

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2019.ГОДИНУ

Текст конкурса

Измена и допуна

Образац бр.1


Drence
 
 Svirce
 
3
 
4
 
2
 
1
 
 
 

 08. фебруар 2019.год.
 Општинска управа општине Медвеђа,  расписује:

K О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2019. години

 

Текст конкурса на Српском језику

Текс конкурса на Албанском језику

Образац бр.1 - Пријава

Образац бр.1.2 - Буџет

Образац бр.2 - Наративни и финансијски извештај

Финансијски део извештаја

 Решење о именовању комисије

 

Записник и закључак комисије

Решење о додели средстава

 

 

12. фебруар.2019.год

Општинско веће општине Медвеђа, на предлог Одељења за урбанизам општине Медвеђа, усваја иницијативу грађана насеља Чокотанци ради изградње дечијег игралишта у насељу Чокотанци, а ради прибављања непокретности од приватних власника ради стицања својине на земљишту, расписује

Јавни позив за достављање понуда за куповину земљишта ради изградње

 дечијег бетонског игралишта

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица за достављање понуда за продају грађевинског земљишта, у сврху изградње дечијег игралишта у насељу Чокотанци.

 
 
 

12. фебруар.2019.год

Општинско веће општине Медвеђа дана 6.фебруара 2019. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  У 2019. ГОДИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 

12. фебруар.2019.год

Општинско веће општине Медвеђа дана 6.фебруара 2019. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА  У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ АЛБАНСКИ

ОБРАЗАЦ КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ КОНКУРСА АЛБАНСКИ

ОДЛУКА О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА

 

30.јануар.2019.год
 

Општинско веће општине Медвеђа на 83 седници одржаној дана 30.јануара 2019.године,  доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 

pdfЦЕЛОКУПАН ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

14.октобар.2018.год

Општинско веће општине Медвеђа на 73 седници одржаној дана 12.октобра 2018.године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члана 93. Статута општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, број 18/08 и 38/12) , доноси

О  Д  Л  У  К  У

 

            ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предлог Олуке о расподели средстава за потребе социјалних давања са списком лица којима је додељена једнократна новчана социјална помоћ за укупно 215 лица, у износу од 4.651,16 динара.

            Саставни део Одлуке чини списак лица којима је додељена једнократна новчана социјална помоћ од Комисије за доделу финансијских средстава социјално угроженим особама, односно њиховим породицама на територији општине Медвеђа, као и списак чланова удружења ''Срце за децу'' Медвеђа.

Одлуку доставити:

-         Комисији за доделу финансијских средстава социјално угроженим особама, односно њиховим породицама на територији општине Медвеђа,

-         Центру за социјални рад у Медвеђи,

-         Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

08 Бр. 06-50/2018/8  од  12.10.2018.године

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                         др Небојша Арсић

pdfЦелокупан текст одлуке

 

10.август 2018.год

Општина Медвеђа, расписује:

К О Н К У Р С 

за доделу социјалних давања социјално угроженим особама, односно њиховим породицама.

 
 

06. август 2018. год

Грађевински инспектор Oдсека за инспекцијске послове општине Медвеђа, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  Општини Медвеђа,  коришћење постојећег бетонског моста преко реке Лапаштице код насеља Кевчани.

 

 


01. август 2018. год
Кабинет министра без портфеља
задуженог за демографију и популациону политику

расписује

Ј А В Н И   П О З И В

 за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младим брачним паровима,

младим мајкама и женама (старости 18 до 35 година) у оквиру пројекта

"Радимо за бољу будућност деце"

docПословни план

docЈавни позив

docОбразац бр.1

docОбразац бр.1а

docОбразац бр.2

docОбразац бр.2а


01. август 2018. год

Скупштина општине Медвеђа

за давање земљишта у закуп

расписује

О  Г  Л  А  С

 ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП "ОБНОВА" МЕДВЕЂА

Текст огласа у целости можете преузети pdfовде

Текст огласа на Албанском језику можете преузети pdfовде


 22. мај 2018. год

Комисија Општинског већа општине Медвеђа

за давање земљишта у закуп

расписује

О  Г  Л  А  С

 ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (ДО ПЕТ ГОДИНА) ПОВРШИНЕ

ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

Текст огласа у цеости можете преузети pdfовде

 


 09.мај 2018. год

 

Грађевински инспектор општине Медвеђа у поступку Ђушић Зорана из Лесковца

доноси следеће pdfрешење

 
 

 28.март 2018. год

Начелник Општинске управе општине Медвеђа

именује:

1. Миодрага Миљковића, новинара из Ниша

2. Милоша Паовића, новинара из Алексинца

3. Срђана Цонића, новинара из Лесковца

за чланове стручне Комисије за оцену пројеката по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији

општине Медвеђа за 2018. годину.

 

pdfРешење о именовању чланова комисије

pdfЗаписник и закључак

pdfРешење о додели средстава


15. март 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

О  Г  Л  А  С

 О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ "ПРОГРЕС ПРОМ" НА КОРИШЋЕЊЕ

СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 pdfТекст одлуке

 


07. март 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

донело је

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ  УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 

pdfТекст одлуке

 

 


 

23. фебруар 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

K О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса

у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2018. години

Текс конкурса - Српски            Текст конкурса - Албански

 Образац_1-_Пријава

Образац_1.2-_Буџет

 Образац_2-_Наративни_и_финансијски_известај

Финансијски_део_извештаја 

24. јануар 2018. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

Текс позива       Конкурсни образац


 

 08. јануар 2018. год

Обавештење грађанима о поступку одлучивања

у потреби израде студије утицаја на животну средину

 obavestenje vidkovac

obavestenje vidkovac

 


 

 22. новембар 2017.год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

 О Г Л А С

О ДАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП

СПРОВОЂЕЊЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 Предмет Огласа је пословни простор - монтажне бараке у Тулару
 
 


 

 09. октобар 2017.год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

 О Г Л А С

О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ "ПРОГРЕС ПРОМ" НА КОРИШЋЕЊЕ

СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

pdfТекст огласа 

 10.април 2017. год

Начелник Општинске управе општине Медвеђа

именује:

1. Миодрага Миљковића, новинара из Ниша

2. Радомана Ирића, новинара из Врања

3. Срђана Цонића, новинара из Лесковца

 

за чланове стручне Комисије за оцену пројеката по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији

општине Медвеђа за 2017. годину.

 

pdfРешење о именовању чланова

pdfЗаписник и закључак комисије

pdfРешење о додели средстава

 


 07. март 2017. год

 Општинска управа општине Медвеђа

Р а с п и с у ј е

ЈАВНУ НАБАВКУ

 НАБАВКА МЕДИЈСКИХ УСЛУГА, ДИРЕКТНОГ РАДИО ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА СЛУЖБИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ПУТЕМ РАДИО ТАЛАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

 


 07. март 2017. год

Општинска управа општине Медвеђа

Р а с п и с у ј е

ЈАВНУ НАБАВКУ

 ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У МЕДВЕЂИ

 pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

 


 01. март 2017. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2017.ГОДИНУ

Текст јавног конкурса

Српски     Shqip

Образац за конкурисање верских заједница

docСрпски        docShqip

 


01. март 2017. год

Општинско веће општине Медвеђа

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА  У 2017. ГОДИНИ

Текст јавног позива

Српски     Shqip   

Образас за конкурисање спортских удружења

Српски      Shqip

 


 01. март 2017. год

Општинско веће  општине Медвеђа 

расписује

КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2017. ГОДИНИ 

Текст конкурса

Спрски        Shqip

Правилник конкурса

Српски         Shqip

Обрасци

Образац пријаве

Буџет пројекта

Наративни извештај

Завршни финансијски извештај

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА У ФИНАНСИРАЊУ

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2017.ГОДИНУ


24. фебруар 2017. год

Општинска управа општине Медвеђа

Р а с п и с у ј е

конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

на територији Општине Медвеђа у 2017. години

Текст конкурса, као и пратеће обрасце можете преузети на линковима испод

Текст конкурса Спрски Shqip

Образац - Буџет пројекта

Образац - Наративни и финансијски извештај

Образац - Финансијски извештај

Образац - Пријава


 

 

Општинска управа општине Медвеђа објављује

И н т е р н и   к о н к у р с

за попуњавање радних места за службенике

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

 

pdfСрпски          pdfShqip

 

 


 

Општинска управа општине Медвеђа објављује

И н т е р н и   к о н к у р с

за попуњавање радних места за намештенике

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

 

pdfСрпски           pdfShqip

 

 


 

Општинско веће општине Медвеђа објављује

О г л а с

о давању  на коришћење непокретности "ПРОГРЕС-ПРОМ-а"
јавним надметањем

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

 pdfСрпски       pdfShqip

 

 


 

Општинско веће општине Медвеђа објављује

Ј а в н и   о г л а с

о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп
 пословног простора

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

 pdfСрпски         pdfShqip

 

 


 Memorandum-page-001

 


 

 

 На основу Закључка Владе Републике Србије 

о прихватању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2016. години

 у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, 05 број 401 - 3803/2016-1 од 08.04.2016. године, 

вршилац дужности директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

(у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 06. септембра 2016. године

расписује

 

КОНКУРС

 

за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2016. години 
у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа
 
 
 
Шири текст конкурса и све потребне обрасце можете преузети на линковима испод
 
 
 
 

 docОбразац 1Б - пријава предлога пројекта за меру 2

docОбразац 2 - Изјава о сагласности са условима позива

docОбразац 3 - Образац трошкова


 

Председник општине Медвеђа расписује

О г л а с

за давање у

у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

у општини Медвеђа

 

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

 pdfСрпски           pdfShqip

 


 

 

Општинско веће општине Медвеђа расписује

О г л а с

за постављање Начелника Општинске управе општине Медвеђа на 5. година

Двојезични текст огласа можете преузети на линковима испод

pdfСрпски           pdfShqip

 


Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица доку су расељеништву

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину 5 (пет) сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

 

Текст позива

pdfПозив

 


 

Комисија за прибављање, располагање, коришћење и управљање стварима у јавној својини општине Медвеђа

Oбјављује

ОГЛАС О ПРОДАЈИ КОРИШЋЕНОГ ВОЗИЛА У СВОЈИНИ

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ПУТЕМ

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Текст огласа

pdfСрпски           pdfShqip

Пријава за правна лица           Пријава за физичка лица

Изјава о губитку правна лица           Изјава губитак физичка лица

 


 

Председник општине Медвеђа расписује

К о н к у р с

за реализацију програма подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Медвеђа у 2016. години

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

 

pdfСрпски                pdfShqip

 

 


 

 

Општинско Веће општине Медвеђа доноси

ПРАВИЛНИК

О организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи
oпштине Медвеђа

 

Текст правилника

 

pdfСрпски             pdfShqip

 


 

Општинско Веће општине Медвеђа доноси

ПРАВИЛНИК

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

Текст правилника

pdfСрпски            pdfShqip

 

 


 

Општина Медвеђа расписује

И н т е р н и     к о н к у р с

 

Двојезични текст конкурса можете преузети на линку испод

pdfСрпски          pdfShqip

pdfРешење           pdfРешење

 


 

Општинско веће општине Медвеђа расписује

 

К о н к у р с

 

за финансирање проjеката удружења грађама у 2016. години

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

pdfСрпски          pdfShqip

 

Потребне обрасце можете преузети на линковима испод

 

docxСрпски           docxShqip

 


 

 

Општинско веће општине Медвеђа расписује

 

К о н к у р с

 

за финансирање проjеката из области спорта у 2016. години

Двојезични текст конкурса можете преузети на линковима испод

pdfСрпски          pdfShqip

Потребне обрасце можете преузети на линковима испод 

 

docСрпски            docxShqip

 


 

 

Општинска управа општине Медвеђа расписује

 

К о н к у р с

 

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса

у области јавног информисања на територији Општине Медвеђа у 2016. години

 

Двојезични текст конкурса можете преузети на линку испод

pdfТекст конкурса

 

Потребне обрасце можете преузети на линковима испод

docОбразац пријаве     xlsНаративни и фин. извештај     xlsБуџет пројекта

 

 Обавештење и решење о расподели средстава можете преузети на линковима испод

pdfОбавештење о расподели средстава             pdfРешење о расподели средстава

 

 


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УМАЊЕЊУ МЕСЕЧНЕ ОБАВЕЗЕ

ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Текст обавештења можете преузети кликом на линкове ипспод, зависно од језика.

pdfСрпски     pdfShqip

 

Образац захтева на српском и албанском језику

pdfСрпски         pdfShqip

 

 


 

Привремени орган општине Медвеђа расписује

К О Н К У Р С

За финансирање пројеката удружења грађана у 2015. години

 

Преузмите текст конкурса

pdfСрпски     pdfShqip

 

 


Среда 30. септембар 2015.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА Расписује
О Г Л А С
За пријем у радни однос на одређено радно време до 6 (шест) месеци за обављање послова и радних задатака:

Референт за дечију заштиту и породиљска одсутва
(Број извршилаца: - 1 (један))

Преузмите текст огласа

pdfСрпски    pdfShqip

Одлука о поништењу огласа

Преузмите одлуку

pdfСрпски    pdfShqip

 

 


 

Среда 05. август 2015.

Општинска управа општине Медвеђа

упућује следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани са пребивалиштем на територији општине

Медвеђа, који имају бирачко право да је део Јединственог бирачког списка за подручије

општине Медвеђа од 29.07.2015. године изложен на увид у згради општине Медвеђа

 


 

Четвртак 23. јул 2015.

Председник привременог органа општине Медвеђа расписује

 

О   Г   Л   А   С


ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

Преузмите документацију

 

pdfСрпски        pdfShqip

 


Среда 8. јул 2015.

Председник привременог органа општине Медвеђа расписује

К О Н К У Р С

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА У 2015. ГОДИНИ

 

Преузмите документацију

docСрпски        docxShqip

 


 

Понедељак 9. фебруар 2015.

Општинско веће општине Медвеђа расписује

К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2015. ГОДИНИ

Преузмите документацију

Српски                                                          Shqip

docКонкурс    docПријава                            docКонкурс      docПријава


 

Последњи пут ажурирано: понедељак, 22 новембар 2021 14:15
 

Predsednik-rs

Vlada-rs

image001

 dobra uprava banner

 eUprava

skgo

images

Evropski-PROGRES

 vodic baner

SP Logo osnovni

Baner Pecat 211x81

 Znak srp

            SRPS ISO 9001:2015

izbori banner

 budzet banner 

resursi baner

mapa invalidnos

progbudzet

Vrtic-LOGO

Туристичка организација општине Медвеђа

logogej

interna reviz

zastitnik banner

 

 

 

 

Временска прогноза

top