Општинско веће

Штампа

-

Чланови општинског Већа су дужни у складу са конкретним задужењима да дају предлоге, покрећу иницијативе, врше надзор над радом општинске управе и других субјеката на територији општине Медвеђа за које је надлежно општинско Веће у складу са овлашћењима из Закона о локалној самоуправи и Статута општине Медвеђа.

 

СПИСАК ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

1. др Небојша Арсић

2. Горан Ивановић

3. Светлана Тодоровић

4. Драган Кулић

5. Марко Стојановић

6. Коста Димитријевић

7. Ненад Јовић

8. Кадри Хисени

9. Хасан Ђема