Председник општине

Штампа

-

verzija-3

       

          др Небојша Арсић, магистар медицинских наука, рођен је 10. августа 1967. год у Лебану. Основну и средњу школу завршио у Медвеђи и Лебану као носилац "Вукове дипломе" и ђак генерације.

Успешно завршио војни рок 1986-1987 као добитник признања "Примеран војник"

Завршио је Медицински факултет у Нишу, у року 1992. год и од јануара 1993. год запослен је у Здравственом центру Лесковац, ОЈ Дом здравља у Медвеђи. Специјализацију интерне медицине са одличним успехом завршио је 2004. год.

У периоду од 2005 - 2007 год. успешно је обављао функију Управника Дома здравља у Медвеђи. У току специјализације и након тога бави се научно-истраживачким радом, а 2006. год са успехом завршава Магистарске студије и брани магистарски рад на тему "Асимптоматске тромбозе вене субклавије у пацијенту са електродом сталног пејсмејкера" и у току је ираде теме за докторску дисертацију.

Похађао је курс из ехокардиографије у организацији Ехокардиографског удружења Србије и био шеф интернистичког одсека у Дому здравља Медвеђа.

Био је дугогодишњи председник УО Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" у Сијаринској Бањи, где су лидерске способности и знања дошла до изражаја.

Успешно је завршио 2011. год у Београду Мастер академске студије другог степена на студијском програму Менаџмент у систему здравствене заштите и стекао звање и академски назив Мастер менаџер у систему здравствене заштите.

Учествовао је на многобројним сипозијумима и конгресима у земљи и иностранству из области интерне медицине и кардиологије.

          Одлуком Владе Републике Србије од 09 јуна 2015. год поставњен је за Председника привременог органа у Медвеђи а након спроведених локалних избора 13. новембра 2015. год изабран је за Председника општине Медвеђа.

Ожењен је и има сина.